söndag 13 maj 2007

Post!

Visst finns det inget roligare än att få brev, förutom när det är inkassokrav från en studentkår?

I alla fall fick vi ett häromkvällen. Då det kallar sig öppet citeras det därför nedan:

Öppet brev till partiombuden för kårpartierna

Kårpartiet S-studenter anser att det är oerhört viktigt att följa de gemensamma spelregler som vi inom kåren har satt upp. Vi har under åren arbetat hårt för att det ska finnas ett gott klimat mellan kårpartierna. Vi tar starkt avstånd från och beklagar djupt att fem personer ur Uppsala studentkårs delegation valde att stryka de två översta personerna från valsedeln vilket bidrog till att den av kårfullmäktige uttryckta viljan ej genomfördes. Vi har inom vårt kårparti haft en öppen debatt om detta där vi genast landade i att detta odemokratiska beteende är något som vi starkt tar avstånd ifrån. Vi har på bästa sätt försökt bringa klarhet i vad som hände med resultatet att det nu står klart den ogiltigförklarade rösten kom från vårt parti. Vi vill här understryka vårt ansvar för att kommande delegationsledamöter vet, utom allt tvivel, vad som gäller vid omröstningar på sfs-fullmäktige och att dessa agerar därefter. Kårfullmäktiges vilja måste respekteras och efterlevas.

Tony Kenttä och Ida Sverkersson
Partiombud för S-studenter


Bakgrunden rörande valet till SFS styrelse, och SFS-FUM i allmänhet, har vi ju redan skrivit om. Det är imponerande att S-studenterna har haft ett gott arbetsklimat som målsättning, men det är klart att klimatet blir bättre om man först definierar vilka som ska räknas som "riktiga" och "seriösa" och inte. Förmodligen har man tagit intryck av Trygghetsfrämjandet, som har mycket att lära alla dem som ännu inte riktigt greppat socialdemokratins och studentkårsrörelsens definitioner av sådana begrepp som demokrati, legitimitet och representation.

fredag 27 april 2007

Partiet är dött, leve partiet!

Halvera.nu fick inga mandat i kårvalet 2007 till Uppsala kårfullmäktige.

Men vi hade kul medan vi gjorde det.

onsdag 25 april 2007

För kåren i tiden

Halverabrigaden har naturligtvis en omfattande omvärldsbevakning och underrättelsetjänst, för att alltid ha bästa beslutsunderlag. Genom läsande av tidningen Ergo och diverse affischer har därmed grunden lagts till detta inläggs rubrik, samt följande ställningstagande från en av brigadjärerna:

Gotiska förbundet meddelar att man tror att medlemskap i Warzawapakten [sic!] vore mer effektivt än dito i SFS. Där kan man endast instämma. Dock torde, i dagens säkerhetspolitiska situation, en anslutning till NATO vara lämpligare som långsiktigt mål, med omedelbart deltagande i PFP som ett steg på vägen.

tisdag 24 april 2007

Tillkännagivande

Delar av halveras reservbrigad har nu tillkännagett att de anser att det är jobbigt att ständigt behöva svara på frågor om Lars Leijonborgs avgång, istället för det stundande kårvalet.

Kampanj

Idag har halvera.nu affischerat på valda delar av Uppsala universitet. Om du ser någon av nedanstående konstverk pryda din lokala institutionsanslagstavla, så vet du att vi har varit där!

söndag 22 april 2007

SFS-valet (dagbok dag 4½)

Större delen av dagen upptogs av valet till SFS:s styrelse och de kontroverser som uppstod kring det. Utöver det förflöt dagen utan hård vind och med sol, med skabbig falukorv till lunch och mycket kaffe. Resan hem gick hyggligt smärtfritt och vi anlände till Övre Slottsgatan i Uppsala kvart över nio.

Majoriteten i Uppsalas kårfullmäktige, pådriven av S-studenter och VSF, tog i februari upp tanken om att nominera en av halvera.nu:s ledamöter, Carl N, till att sitta i SFS styrelse. Den som först tog upp förslaget var VSF:s Martin H. Vid fullmäktige i Uppsala 6/2 bestämdes listan som Uppsaladelegationen till SFS skulle rösta på. VSF hade räknat med att få in Hanna M från VSF på andra plats, men mötet utföll så att Gröna Studenter röstade med UUS och halvera.nu för att placera Susanna H (UUS) först på listan och Carl N tvåa. Hanna M hamnade trea.

Vid SFS faststod denna lista och inget annat hade sagts än att alla skulle rösta på den (den famösa kårpiskan råder i personval; halvera.nu:s delegater röstade av denna anledning inte i styrelsevalet). Vid ett delegationsmöte under lördagen, den dag då valet skedde, presenterade Kristina P från S-studenter, delegationens förhandlare, strategin. Av de 26 mandat (=röster) Uppsala hade skulle sex - förutbestämda - personer rösta på en lista från en annan gruppering, E4+ (en koalition av ett antal mindre kårer i södra Sverige). Detta gjordes dels för att "tacka" kåren i Umeå, som är del av E4+, för att de röstade för Uppsalakandidaten Pelle Rödin till SFS-presidiet förra året, och dels för att om möjligt få in även Hanna M i styrelsen, som hade placerats på fjärde plats på E4+-listan. Då skulle resterande 20 rösta på Uppsalalistan. Fråga uppkom om marginal nog fanns för att Carl N skulle komma in om så många som sex röstade på en annan lista. Kristina P försäkrade att marginal fanns - på en röst.

I detta ska sägas att valet i SFS är uppgjort in i minsta detalj, genom röstutbyten och handel med sakfrågor mellan kårer och kårgrupperingar. Därav kårpiskan; kan en delegation inte räkna med att alla röstar enligt kårlinjen så skulle inga dylika uppgörelser kunna göras. Vid delegationsmötet förklarade även Kristina P omsorgsfullt att det inte var tillåtet att rita eller skriva något på röstsedlarna, för då skulle de räknas som ogiltiga. Dock nämndes inte - vilket har gjorts på ett övertydligt sätt vid de två föregående årens FUM-delegationer från Uppsala - huruvida det är tillåtet att stryka namn på listan eller inte.

När valet till styrelse sedan presenterades på söndagen stod det klart att Susanna H och Hanna M kommit in i styrelsen, men inte Carl N. Förvirring utbröt, och halveradelegationen diskuterade hur denna situation kan ha uppstått. En av rösterna på Uppsalalistan hade ogiltigförklarats, och därmed hade den listan fått 19 röster. E4+-listan hade fått 32 röster. Frågan var om Hanna M kommit in på Uppsalas lista eller E4+.

Vid det efterföljande delegationsmötet framkom att ett antal personer från delegationen strukit namn på Uppsalalistan. Detta var självklart mot kårpiskan, och ingen instruktion hade - öppet - getts om att några namn skulle strykas. Senare framkom att den ogiltiga rösten var ett misslyckat försök till strykning, och att fem röster därutöver hade strukit namn - såväl Carl N som Susanna H. Utfallet av strykningarna blev, med hänsyn till det totala antal röster som lagts på Uppsalas lista, att Hanna M kom före Carl N i mandatfördelningen.

Efteråt beklagade alla - naturligtvis - att "det blev som det blev". Problemet är att det finns oklarheter i varför Hanna M uppträdde på båda listorna, medan det hade visat sig omöjligt att förhandla in dubbel representation för fler Uppsala-kandidater, samt naturligtvis att det verkar underligt att det, i ett så genomplanerat och i förväg uppgjort valsystem som det hos SFS, alla sex strykningsförsöken skulle ske spontant, helt utan samordning, även om de exakta omständigheterna är oklara.

Detta är naturligtvis oerhört trist och odemokratiskt, men det är tyvärr symptomatiskt för SFS och "studentpolitiken" - dolkstötar, brytande av pakter och röstköp är det hela SFS:s åsiktsbildning bygger på, i grova drag. Det är också därför det är skrämmande att SFS har legitimitet att företräda något form av "studenternas intresse", och än mer, att politikerna tar SFS-företrädarna som representanter för studenterna.

SFS i dess nuvarande form måste förstöras!

Halverabrigaden
www.halvera.nu

SFS-dagbok, dag 3½

Tredje (och halva) dagen inleddes med näringsrik men koffeinfattig frukost i stugan under trött tystnad följt av snart traditionsenlig cykeltur in till "stan". Förmiddagen ägnades åt budgetfrågor, där kårpiskan från Uppsala ven hårt, varför halverabrigaden lät bli att justera in sig. Tiden fram till 10-mackorna (och mest viktigt: 10-kaffet!!) fördrevs på övre bänk med datorer. (Tro dock inte att halverabrigaden inte är uppmärksamma på vad som händer i plenum medan vi spelar DX Ball. Vi lyssnar tvärtom noga på alla debatter. Hur skulle vi annars kunna häckla dem sen?)

Lunchen (död gris i sås) intogs lakoniskt i samtal med kollegor från Looond. Inte heller i styrelsevalet deltog halvera (trots att vår egen Carl N fanns på listan), eftersom den norduppländska piskan var alltför närvarande. Under debatten om verksamhetsplanen, den största klunsen av beslut under FUM-dagarna, satt vi dock injusterade, även om debatterna var en kapplöpning i snömosyrkanden och detaljpet om saker som vi ändå principiellt är helmot. Intressantast diskussion var troligen om SFS ska ha två eller tre "fokusfrågor" under nästkommande år (utöver de stadgar, visionsdokument, verksamhetsplan - och styrelsens egna initiativ, förstås - som reglerar SFS:s verksamhet). Det beslutades att de två frågor SFS ska arbeta med är studentinflytandet (dvs hur SFS ska avveckla sig självt när kårobligatoriet försvinner) och något som rubriceras "Samverkan för kvalitet". Vem som ska samverka med vem hur, varför och hur detta ger kvalitet är dock högst oklart.

Med ett avbrott för "middag" (äcklig fisk) fortsatte verksamhetsplanbehandlingen under kvällen. Carl N satt för en gångs skull längst bak och slackade (dvs programmeringstävlade online) istället för att vara uppe i talarstolen. (Han är den synnerligen mest frekventa halverianen i talarstolen.) Efter en seg dag begav vi oss per cykel "hemåt", denna gång i betydligt mindre vindpina men med en vacker solnedgång. Resten av kvällen ägnades åt poker, tv och pokulerande.

Rapport från sista dagen kommer imorgon!

Halverabrigaden
www.halvera.nu